Publisert 15.04.20

Søkemotoroptimalisering med HK Link

Søkemotoroptimalisering (SEO) handler om å bli synlig i søk for det kundene dine er på utkikk etter. Hvordan rangerer din bedrift i søkeresultatet når en potensiell kunde søker etter dine varer/tjenester?

Av Silje S. Eriksen, Trine Blomberg Ulseth, Kenneth Olsen og Sigrid Krog Vinge, HK Link

Hvorfor være synlig på nett?

90 % av alle kundereiser starter hos Google. Cirka 60% av disse er svært nær en kjøpsbeslutning før de oppsøker en fysisk butikk. Med andre ord: tilstedeværelse på Google og kvaliteten på bedriftens nettsider er avgjørende for virksomhetens suksess – på nett og i fysisk butikk.

Nettsiden og Google er i veldig mange tilfeller ditt utstillingsvindu, og dine kunders første møte med deg. 

Men, det er ikke nok bare å «være på nett». Hvor din bedrift rangerer i søkeresultatet, har stor betydning for hvor mange som besøker siden din. Desto høyere opp i relevante søkeresultat du havner, jo flere vil klikke seg inn på siden din. Og motsatt vil du få mindre trafikk jo lengre ned i søkeresultatet du vises.

Det finnes hovedsakelig to tiltak du kan gjøre for å bli synlig i søkeresultat:

  • Arbeid med SEO for å rangere bedre i det ubetalte, organiske søkeresultatet
  • Betalte plasseringer gjennom Google Ads

Hva er søkemotoroptimalisering (SEO)

Arbeid med Søkemotoroptimalisering handler i stor grad om å gjøre tilpasninger på bedriftens hjemmeside for å øke mengden organisk, relevant trafikk inn på siden. Dette gjør du gjennom å rangere høyere i søkeresultatet på søk som er relevante for det bedriften tilbyr.

SEO har de siste årene blitt en naturlig og viktig del av det digitale markedsføringsarbeidet.

Google ønsker å vise sine brukere de mest relevante søkeresultatene for det brukerene søker på. Gjennom godt arbeid med SEO hjelper vi søkemotoren forstå kvaliteten av dine produkter og tjenester, slik at du får den plasseringen i søkeresultater du fortjener.

Et viktig element i SEO-arbeid er å sørge for at hjemmesiden er både brukervennlig, og inneholder informasjon som oppleves som relevant for de besøkende – slik at antall konverteringer/måloppnåelser øker.

I Norge er Google den klart største søkemotoren, hvor 90% av alle søk foregår. Daglig er det så mye som 50.000.000 søk på Google, bare i Norge. Tallenes tale er altså klar – å jobbe med søkemotoroptimalisering har absolutt noe for seg.

Optimaliseringsarbeid for Google sine algoritmer gir også resultater i andre søkemotorer, da det er mange av de samme kriteriene som ligger til grunn for rangering.

Hvilke faktorer påvirker SEO?

Det er over 200 ulike faktorer i algoritmen som avgjør hvordan nettstedet vurderes av Google og andre søkemotorer. Det handler om alt fra tekniske forhold «bak» siden din, til design, bilder, URL-struktur, hvorvidt og i hvilken grad hjemmesiden er mobiltilpasset, linkstruktur (eksternt og internt), og hvordan teksten på nettstedet er utformet. Nettstedets popularitet, målt i blant annet antall besøkende, øktvarighet og konverteringsfrekvens, er også av betydning.

Disse forholdene kan hovedsakelig deles inn i tre kategorier:

  • Innhold i form av tekst og bilder
  • Tekniske forhold ved nettstedet
  • Eksterne forhold 

Algoritmer avgjør trafikken til din hjemmeside

Det er avanserte algoritmer som avgjør hva som vises i et søkeresultat. Disse algoritmene endres og forbedres kontinuerlig, og er også programmert til å lære av brukernes atferd. Det er slik søkemotorene kontinuerlig utvikles og forbedres til å vise stadig mer relevante søkeresultater til brukerne. Totalt er det over to hundre ulike faktorer som avgjør hvordan din nettside vil rangere i søkeresultatet til for eksempel Google.

Hver eneste gang det gjennomføres et søk, kjøres algoritmen som avgjør hvilke sider som er relevante å vise i akkurat dette søkeresultatet. Algoritmen avgjør da hvilken verdi ulike sider har for denne brukeren, i det aktuelle geografiske området, for det aktuelle søkeordet, på akkurat dette søketidspunktet også videre. Til sammen utgjør algoritmens vurdering av disse utallige faktorene søkeresultatet som vises.

Hvor starter man SEO-arbeidet?

Når vi i HK Link begynner å jobbe med SEO for en kunde, starter vi med å gjennomføre en SEO-analyse ved hjelp av ulike verktøy som ScreamingFrog, Google Search Consol og SEM Rush. Erfaring fra tidligere SEO-arbeid kommer også godt med i gjennomføringen av analysen. I tillegg utfører vi en søkeordsanalyse.

SEO-analysen vil gi oss en oversikt over tilstanden til et nettsted og gi oss et grunnlag for å avgjøre hvilke forhold vi burde prioritere å jobbe videre med. Hva som er bra og dårlig i SEO-øyemed, og dermed hva man skal forbedre og ikke – vil variere fra nettsted til nettsted. Det finnes ingen steg-for-steg anvisning for SEO-arbeid. Tiltaksplanen vil være ulik for hver enkelt kunde.

Søkeordsanalysen gir oss en indikasjon på hva folk søker etter, og hvilke ord og fraser de bruker, når de er ute etter de produktene eller tjenestene virksomheten tilbyr. I tillegg vil søkeordsanalysen gi svar på hvordan nettstedet på nåværende tidspunkt rangerer i søkeresultat på disse ordene og frasene. Videre vil denne analysen danne grunnlaget for våre anbefalinger til tiltak og endringer av tekst og struktur på nettsiden.

Et konkret, enkelt eksempel på viktig innsikt man kan få ut av en slik analyse kan være at en bedrift som selger ullsokker bruker begrepet ullstrømper på sine nettsider. Dersom det viser seg at folk søker etter ullsokker, fremfor ullstrømper – kan dette enkle ordvalget koste bedriften dyrt i tapte inntekter.

For øvrig kan søkeordsanalysen også bidra til å gi verdifull innsikt i handlemønsteret til kundene. Man kan identifisere hva folk søker etter som er relatert til det bedriften tilbyr. Denne innsikten kan være nyttig i forbindelse med strategiavgjørelser. For eksempel kan man finne ut at folk som søker etter ullsokker ofte søker etter «rosa ullsokker», mens få søker etter «lilla ullsokker». I så tilfelle kan det være verdt å vurdere om bedriften skal begynne å selge rosa ullsokker fremfor lilla ullsokker.

Et annet eksempel kan være at man finner ut at mange søker etter «hvordan vaske ullsokker». I så fall er dette en mulighet til å kunne være den som gir kunden denne informasjonen, noe som kan være merkevarebyggende og/eller salgsfremmende. Kanskje kan du skrive en artikkel om dette, samtidig som du linker til et nytt ullvaskemiddel dere selger?

Optimaliser nettsiden for mennesker – ikke algoritmer

Søkemotoroptimalisering gikk de første årene ut på det vi i dag vil kalle «spamming». Markedsførere fikk øynene opp for mulighetene som lå i å rangere høyt i søkeresultatet på Google og andre søkemotorer. I neste øyeblikk kjøpte de verdiløse linker fra useriøse nettsider og pepret nettsidene sine med søkeord i hvit tekst, på hvit bakgrunn. Den gang gav slikt arbeid resultater – vel og merke på kort sikt.

I dag har algoritmene blitt betraktelig smartere. Blant annet straffes man hardt for å bedrive den type spamming som er beskrevet over. Det som gir resultater i dag, er å jobbe hardt og målrettet for å faktisk skape relevant innhold og god struktur på nettsiden, skaffe seg fortjente linker og å «fortelle» Google dette.

Til tross for at algoritmene stadig forbedres og lærer, blir Google fortsatt sammenlignet med en treåring. Med dette menes at vi markedsførere må hjelpe søkemotoren ved å fortelle hva nettstedet handler om. Samtidig er søkerne, altså brukerne til stor hjelp. Google lærer som nevnt av brukernes atferd på søkemotoren og på de ulike nettsidene.

Google jobber med å optimalisere søkeresultatet for søkerne, ikke med å optimalisere rangeringen for bedrifter og nettstedseiere. Dette innebærer at Google streber etter å ha en algoritme som rangerer søkeresultatet etter fortjente plasseringer. For å sikre at plasseringer og trafikk blir mest mulig fortjent, er det slik at søkemotoren selv har gått ut med svært begrenset informasjon vedrørende sin algoritme. Google ønsker med andre ord ikke at noen skal kunne følge en punkt-for-punkt oppskrift for videre å rangere godt i søkefeltet. Det jobbes det kontinuerlig med å forbedre algoritmen til å fange opp hva som gir folk verdi.

For oss som jobber med SEO betyr dette at vi stadig må teste ut nye ting, forholde oss til forskning og erfaringer vi og andre SEO-konsulenter har gjort, samtidig som vi må bruke mye tid på å holde oss oppdatert på både små- og store endringer innen det omfattende fagfeltet.

Vi i HK Link har en systematisk og analytisk tilnærming til SEO-faget. Dette innebærer å kontinuerlig teste og evaluere ulike tiltak, samtidig som vi måler og analyserer trafikk, konverteringer og atferd på våre kunders nettsider. Vi bruker mye tid på å holde oss oppdaterte innen feltet, både gjennom å delta i debatter i det internasjonale SEO-fagmiljøet og gjennom deltakelse på internasjonale konferanser innen faget.  

SEO representerer en unik mulighet

Som det kommer frem i teksten, er altså SEO-arbeid både omfattende, tidkrevende og noe diffust. Men, det fungerer. SEO-arbeid gir resultater!

Man bør absolutt se på SEO som en verdifull mulighet til å realisere virksomhetens potensiale. I Norge er fagfeltet absolutt i ferd med å bli utbredt. Men vi er fortsatt langt bak mange andre land, hvor det å ha en SEO-konsulent nærmest er blitt like selvfølgelig som å ha en regnskapsfører – for både små og store bedrifter.

For norske bedrifter betyr dette bare at SEO-arbeid kan bli ditt konkurransefortrinn!