Publisert 10.06.20

Annonsere i de store nettavisene? Sånn kjøper du annonseplass direkte

Har du lurt på hvordan du kan få dine annonser på nettaviser som for eksempel VG, Dagbladet eller TV2? Det er flere måter en kan gjøre dette på, og en av måtene er å plassere annonsene direkte hos publisisten.

Av Sandra Hamborg, HK Link

Direktekjøp av displayannonser

Når vi snakker om direkte kjøp i forbindelse med bannerannonsering, dreier dette seg om en direkte avtale mellom en publisist og en annonsør, eller et byrå, med et garantert volum til en fast pris. Annonsøren eller byrået sender inn ferdige annonser til publisisten. Resten er det publisisten som tar seg av.

Fordeler med direktekjøp av bannerannonser

Ved direkteannonsering er man garantert visninger, noe som for mange annonsører er avgjørende – spesielt ved større kampanjer. Alt ansvar og risiko ligger hos publisist. I tillegg får man tilgang til spesialformater som ikke er tilgjengelig ved for eksempel programmatisk annonsering.

 

Eksempel på hesteskoannonse som kan kjøpes direkte

Hesteskoannonse som kan kjøpes direkte.

Ulemper med dirkektekjøp

Når du skal kjøpe annonser, er det viktig å være klar over visse ulemper med direkteannonsering. Du kan bare benytte data fra publisisten. Det vil si at du ikke kan rette markedsføringen mot kunder som har vist interesse for produktene eller tjenestene dine, såkalt remarketing. Mange publisister tillater heller ikke å endre eller stanse kampanjer. Da blir det vanskelig å forbedre kampanjens treffsikkerhet underveis. I og med at direkteannonsering har en fast pris, kan det også være dyrere enn andre måter å annonsere på, der man betaler for visninger i en auksjon.

Målrettingsmuligheter ved direktekjøp av annonser

De aller fleste publisister har egne data og ulike segmenteringsmuligheter som du kan benytte deg av. Dette kan være data basert på alder, kjønn, interesser, geografi, målretting mot ulike seksjoner på en nettside osv. Hvilke segmenteringsvariabler som du kan benytte, varierer fra publisist til publisist. 

Det beste er å ta kontakt med den publisisten som du ønsker en avtale med og undersøke hvilke muligheter som finnes for den kampanjen du ønsker å kjøre. En annen mulighet er å kontakte et byrå som har oversikt over markedet, og som vet å stille de riktige spørsmålene til aktuelle publisister.

Målgruppesegmentering prises gjerne med et tillegg i CPM-prisen (kostnad per tusen visninger). For eksempel kan segmentering på alder koste 10 kr ekstra per tusen visninger, geografi 20 kr ekstra – osv. Totalprisen avhenger da av hvor mange visninger du ønsker å kjøpe. 

Ønsker du å treffe målgruppen på flere steder, vil det ofte lønne seg å velge programmatisk annonsering, som plasserer annonsen hos mange flere publisister samtidig.

Formater på bannerannonser

Hvilke formater du kan benytte ved direkteannonsering, varierer fra annonsør til annonsør. Men velger du direkteannonsering, får du som regel tilgang til alle formatene som publisisten har å tilby. De vanligste formatene du får tilgang til ved direkteannonsering, og som du ikke har tilgang til ved eksempel programmatisk annonsering, er hestesko og wallpaper, samt enkelte premium-videoformater.

Dette må du huske på, dersom du vil teste direkteannonsering

Publisisten påtar seg det meste av ansvaret når du kjøper annonseplasser hos dem direkte. Det er likevel ikke publisistens ansvar om det blir gjort feil i bestillingen. Det avgjørende arbeidet gjøres i forkant, for så snart kampanjen er på lufta er det ikke så veldig mye man kan gjøre av justeringer. Ved eksempelvis programmatisk annonsering er det mulig å optimalisere og endre på kampanjen underveis, dersom man oppdager feil – dette lar seg sjeldent gjøre, dersom du kjøper direkte.

Det er avgjørende å ha full oversikt over hva publisisten kan tilby, og hvordan selve kampanjeoppsettet skal være, så du får best mulig resultat av markedsføringen. Derfor velger mange annonsører å bruke et byrå til å lage slike avtaler for seg.