Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Core Web Vitals - slik kan du selv bedre nettsidens score! 

SEO

Robin Lundkvist

robin@hklink.no

Google følger nøye med på hvor brukervennlig nettsiden din er! Faktisk har teknologigiganten utviklet et utvalg med mål for å vurdere egenskaper som påvirker brukervennlighet. 

Disse måletallene kalles Core Web Vitals (CWV) – og er noe det lønner seg å ha et forhold til. La oss forklare deg hva CWV er, hvordan brukervennlighet måles og hvilke enkle grep du selv kan gjøre.  

Måletallene kan bidra med å identifisere faktorer som kan redusere den totale innlastingshastigheten. Dette er viktig fordi undersøkelser kan vise til nesten tre ganger så høy konverteringsrate på en nettbutikk som laster inn på ett sekund mot tre sekunder.  

Hva er Core Web Vitals?

De tre Core Web Vitals-måletallene Largest Contentful Paint, First Input Delay og Cumulative Layout Shift ble introdusert av Google i 2020. Målet var å sikre at nettsider som leverer gode brukeropplevelser blir belønnet i enda større grad, og at utviklere kan ha et mer bevisst forhold til brukervennlighet. 

Innlastingshastigheten til en nettside påvirker brukeropplevelsen i stor grad. Brukere har som regel ikke tålmodighet til å vente i flere sekunder før siden er lastet inn. Når innlastingshastigheten går fra ett til fem sekunder, vil sannsynligheten for at brukeren forlater siden øke med 90% ifølge Google.  

Så, la meg dra deg igjennom de tre måletallene: 

Largest contentful Paint (LCP) 

LCP måler hvor lang tid det tar før det største elementet synlig på en side lastes inn. For at denne skal anses som tilfredsstillende, skal dette skje innen 2,5 sekunder.   

Interaction to next paint (INP) 

Frem til 12.03.2024, så var First input delay (FID) et Core web vital-måletall. Denne kunne si noe om interaktivitet, og målte hvor lang tid det tok fra en bruker interagerte med en nettside i form av f.eks. et klikk, til nettleseren startet å prosessere denne handlingen.   

Google bestemte seg for å forbedre måten interaktivitet ble målt på, og erstattet FID med interaction to next paint (INP). Denne måler den lengste tiden det tar fra en bruker foretar en handling til man får en visuell respons, for eksempel når man trykker på en hamburgermeny til menyen blir synlig. Denne målingen skal være under 200ms for å bli ansett som bra. 

Cumulative layout shift (CLS) 

CLS måler i hvor stor grad en nettside flytter på elementer under innlasting, og gir en score som skal være under 0,1 for å være tilfredsstillende. 

Se for deg at du skal trykke på en «legg i handlekurv»-knapp. Rett før du trykker på knappen lastes et bilde inn over knappen som gjør at knappen dyttes lengre ned, og du trykker derfor på noe annet du ikke ønsker å trykke på. Dette kan være frustrerende, og ikke minst gi en dårlig brukeropplevelse.  

Hva betyr Core Web Vitals for SEO?

Core Web Vitals har siden lanseringen vært bekreftede rangeringsfaktorer fra Google sin side. De har vært åpne om at de tar hensyn til CWV-tall når nettsider rangerer i søkeresultatet, og at gode brukeropplevelser skal belønnes. 

I SEO-miljøet diskuteres det hvor stor effekt CWV faktisk har på søkemotoroptimalisering, og i hvilken grad man bør bruke tid på det. Googles John Mueller bekrefter at relevans trumfer gode CWV-tall. Men! I tilfeller hvor du konkurrerer mot domener som anses som like relevante som ditt, vil CWV-tallene være helt avgjørende. 

Dessuten er det jo slik at en nettside som tilfredsstiller CWV-kravene er mer brukervennlig. Det betyr også at du kan forvente redusert bounce rate og økt konverteringsgrad.  

 

 

Hvordan kan du forbedre Core Web Vitals?

Optimalisering av Core Web Vitals kan høres utfordrende ut, men det er flere enkle grep du kan gjøre for å bedre tallene dine.  

Dersom du er mer teknisk av deg, har Google publisert omfattende og detaljerte artikler for hvordan du kan optimalisere dine CWV-tall. Du kan også enkelt identifisere faktorer som påvirker tallene i Pagespeed Insights ved å sortere funn på de aktuelle Core Web Vitals-måletallene. 

Optimalisering av largest contentful paint 

Et enkelt grep du kan gjøre for å forbedre LCP-scoren, er å sørge for å holde filstørrelser nede. Uavhengig av om det største elementet er en bilde- eller videofil, så vil en redusert filstørrelse bety raskere innlasting av siden, noe som vil ha en direkte innvirkning på LCP. 

Jobber du i WordPress, finnes det en rekke utvidelser som komprimerer bilder og konverterer disse til mindre filformater i batch. Smush er en slik tjeneste, som du også kan bruke kostnadsfritt. 

Optimalisering av cumulative layout shift 

En vanlig feil som gir dårlig CLS-score er at bilder lastes inn og flytter på innhold. Det du må sørge for, er at du har holdt av plass til disse bildene på forhånd. Dette kan enten gjøres ved å legge til bredde- og høydeattributter i HTML-koden, eller å reservere plass i sidemalen.   

Optimalisering av interaction to next paint 

Dersom en nettside er opptatt med å kjøre prosesser og kode som gjør at du får en dårligere visuell respons på interaksjoner, så er det en rekke tiltak du kan gjøre for å forbedre INP-scoren. Dersom du bruker et CMS som WordPress, er et tips å ikke ha alt for mange unødvendige utvidelser aktive. Dersom utvidelser ikke er i bruk, er det best practice å deaktivere disse. Pagespeed Insights kan bidra med å finne ut om dette er relevant for ditt nettsted.  

Hvordan måle Core Web Vitals?

Overordnet er det to kategorier data samles inn i. Labdata og feltdata. Med labdata menes Core Web Vitals målt i et kontrollert miljø som skal simulere Core Web Vitals for en nettside. Dette finner man når man for eksempel benytter Google Lighthouse.  

Med feltdata benyttes data samlet inn via brukerne som har besøkt siden din. Google har flere verktøy som rapporterer på faktisk brukerdata. Disse benytter datasettet Chrome User Experience (CrUX), som samler inn Core Web Vitals fra Google Chrome-brukere og rapporterer på et løpende gjennomsnitt på 28 dager. Dataene fra CrUX er mest pålitelige da de gir et faktisk bilde av Core Web Vitals, i tillegg til at det er disse dataene Google benytter for å rangere sider. For å ha tilgjengelig data i CrUX, må nettstedet ha en viss mengde trafikk.  

Pagespeed insights 

Pagespeed Insights kan benyttes til å identifisere faktorer som blant annet påvirker SEO og brukervennlighet. Når det er CrUX-data tilgjengelig vil disse vises først i rapporten.  

Google Search Console 

Dersom du har Google Search Console koblet opp mot nettstedet, vil du kunne se status og utvikling på Core Web Vitals-dataene fra CrUX for sidene på nettstedet ditt. Du vil også kunne få informasjon om hvor mange sider det gjelder.  

Crux Dashboard 

CrUX Dashboard er en innholdsrik Looker Studio-rapport (tidligere Data Studio) som viser både nåværende score og utviklingen av Core Web Vitals for din nettside.  

CrUX-API 

Dersom du er litt mer teknisk av deg, har Google API-er som lar oss hente ut Core Web Vitals data fra Chrome User Experience-datasettet. Du kan enten velge å hente ut de gjennomsnittlige Core Web Vitals-tallene for de siste 28 dagene, eller du kan benytte CrUX History API-et som lar deg hente ut data for de siste seks månedene. Dette gir deg en fin oversikt utviklingen av Core Web Vitals som kan være nyttig dersom du jobber med å optimalisere Core Web Vitals. 

 

 

Robin Lundkvist

robin@hklink.no