Publisert 17.09.18

Hva koster det å annonsere i Google søk?

Vi får ofte spørsmål om hva det koster å annonsere via Google Ads. Svaret på spørsmålet er ikke et du kan sette to streker under, men prisene er derimot langt i fra urimelige!

Av Trine Blomberg Ulseth og Jan Erik Sanden, HK Link

Du betaler for klikk

Google Ads baserer seg på pay-per-click (PPC). Dette betyr at du kun betaler for de klikkene annonsen genererer. For eksponeringen i seg selv, altså visningene av annonsen, betaler du ingenting.

Helt konkret fungerer det slik at når du oppretter en Google Ads konto, med ulike kampanjer, annonsegrupper og annonser, kan du samtidig fastsette hvor mye du er villig til å betale per dag, per klikk på de ulike annonsegruppene, og per klikk på for alle søkeordene du ønsker å være synlig for.

Du kan ha ulike strategier, budsjetter og bud på de forskjellige nivåene i din Google Ads konto. Slik kan du sørge for at du får mest mulig igjen for hver eneste krone du bruker.

Du er kanskje ikke villig til å betale like mye per klikk på annonser for alle dine tjenester eller produkter, fordi det varierer hvor mye du tjener på de ulike produktene/tjenestene du tilbyr. Du kan også ha ulike strategier for ulike deler av dine kunders kundereise. 

I de fleste tilfeller er det anbefalt å bruke automatisert budgivning. Det vil si at vi lar innhentet data og Googles algoritmer sette de bud som er best for å oppnå dine ønskede resultater.

Relevans og kvalitet på annonser er avgjørende

Hver gang et Google-søk gjennomføres vil det, kjøres en auksjon hvor det avgjøres hvilke annonser som blir vist og hvilke plasseringer de oppnår. Hvilke annonsører som får topp-plassering for ulike søkeord, avhenger blant annet av kvalitet og relevans på annonsene (annonsekvalitet), kvalitet og relevans på nettsted og landingsside, og bud og budsjetter. 

Dersom du setter et maks CPC-bud, er dette det maksimale du er villig til å betale for et klikk i søkeresultatet. Kvalitetspoeng handler om hvor relevant og nyttig dine annonser og din landingsside blir vurdert å være for brukerne. 

Faktorer som er med på å avgjøre dine kvalitetspoeng er:

  • Forventet CTR (click-through rate), som er tallet på hvor mange klikk du har fått, i forhold til antall visninger på annonsene dine. Desto høyere prosentandel som klikker på annonsene dine i forhold til visninger, desto bedre CTR.

  • Opplevelsen av landingssidens kvalitet og relevans. Relevans handler om hvorvidt innholdet på nettstedet gjenspeiler søkeordene og ordene som er brukt i annonseteksten. Vedrørende kvalitet er det snakk om en rekke tekniske og designmessige forhold ved nettsiden. Et nettsted som er godt søkemotoroptimalisert (SEO), vil score høyt på kvalitet. 

  • Annonsetekstens relevans i forhold til innhold på landingsside og søkeord. I tillegg bør en god annonsetekst inneholde informasjon om egenskaper ved produktet eller tjenesten du tilbyr, fordeler ved produkt/tjeneste og/eller ved å handle av din bedrift samt en «call-to-action» - en handlingsoppfordrende frase. 
    Les mer om de tre store komponentene relatert til annonsekvalitet hos Google.

God kvalitetsscore = lavere kostnad per klikk


Ut i fra forklaringen ovenfor kan det virke som at man ved å sette budet sitt høyt nok kan «kompensere» for dårlig kvalitetsscore og betale seg til den beste plasseringen i søkeresultatet. Dette stemmer ikke.

Googles førsteprioritet er å levere kvalitet til sine brukere. Derfor vil de alltid prioritere og belønne annonsørene som kan levere relevant og nyttig innhold til brukerne. Med andre ord vil annonsører med høy kvalitetsscore ende opp med å betale mindre for en bedre plassering enn annonsører med dårligere kvalitetsscore. (Se hvordan du sjekker kvalitetsscore i Google Ads).

For deg som annonsør betyr dette at du bør gjøre det du kan for å bedre kvalitetsscoren på Google Ads kontoen din, og på bedre kvaliteten på nettstedet ditt. Slik vil du ende opp med å betale mindre for bedre resultater.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt Google Ads, og om du ønsker å vite mer om hva du måtte betalt for å annonsere på Google.