Roger Opdal

Daglig Leder

Johannes Nordheim

Rådgiver

Roar Knudsen

Rådgiver

Simon Kongstoft

Rådgiver

Jan Erik Sanden

Kampanjeansvarlig

Hanne Wangberg Veimo

Prosjektleder/Rådgiver

Sigrid Krog Vinge

Fagansvarlig

Silje S. Eriksen

SEO-ansvarlig

Trine Blomberg Ulseth

Ansvarlig for innhold

Linn Vikan

Rådgiver

Sandra Hamborg

Rådgiver

Kenneth Olsen

SEO-spesialist

Nicolas Lindbak

Kampanjespesialist

Lone Sundstrøm

Kampanjespesialist

Fredrik Witzøe

Ansvarlig Data og Analyse

Andreas Seipajarvi

Digital Spesialist - data, analyse og innhold

Hans Alexander Mangen

Tekstforfatter

Emilie Ørndal Nervik

SEO-trainee

Robin Lundkvist

SEO-trainee