Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

AI perspektiv

AI Strategi

David Kolleste

david@hklink.no

3 måneder inn i jobben som byråleder i HK Link er det mye jeg har lyst til å dele. Om selskapet, lederutfordringen og om hvor vi skal i 2024. Men, det er én ting som skiller seg ut;  

Jeg har nesten ikke vært i ett kundemøte hvor AI ikke har kommet opp som et tema. 

Som teknologioptimist kommer jeg derfor i første omgang til å dele noen positive betraktninger om AI knyttet til markedsføringsfaget, selv om det er åpenbare viktige etiske problemstillinger å ta stilling til både innenfor åndsverk (1), personvern (2), og global regulering (3). 

Martech som en av driverne innen AI utviklingen

For Google og Meta har markedsføringstjenester alltid vært en viktig del av forretningsmodellen – for finansiering av videre utvikling. Med globale tjenester i en eksplosiv internettøkonomi vokste det fram plattformer og enorme mengder data. Midt i denne perioden finner AI en plass å utvikle seg og tilføre verdi. Fra algoritmer og maskinlæring - og nå til en ny æra hvor det er transformermodeller (4), slik som Open AI og Chat-GPT - som treffer markedet hardt!  

Denne utviklingen ser vi også tydelig innenfor Googles første produkt, Google Ads, hvor tjenesten har vært gjennom flere iterasjoner fram mot integrasjonen av generativ AI slik vi ser i produkt-roadmapet i dag. (5)

Vi har gått fra

  • Manuell justering av bud, målretting etter søkeord og manuell oppretting av annonser.
  • Utvalgte automatiserte funksjoner rulles ut, som for eksempel automatisk søkeordsforslag og automatiske budjusteringer. Funksjoner som ga annonsører mer effektive måter å administrere og optimalisere annonsekampanjene sine på.
  • Introduksjon av prediktive forslag, som ga annonsører automatiserte anbefalinger basert på maskinlæring og analyse av kundedata.

Til implementering av generativ AI i Performance Max!

Performance Max vil foreslå og generere overskrifter, beskrivelser og bilder og lar deg skrive prompts for å lage enda mer kreativt innhold.

Det lange bildet på forretningsmodellen vår

Alle større teknologiselskaper med respekt for seg selv har nå AI utvikling eller AI integrasjon som en del av strategi og roadmap. Vi ser det også innen markedsføringsteknologi og vi blir oversvømt av teknologi som har AI som en del av verdiforslaget.

Siden lanseringen av det siste Martech Landscape i mai 2023, har 2042 nye markedsføringsteknologiverktøy dukket opp, noe som bringer totalen til 13 080 – en økning på 18,5 %. Av disse var 1498 (73%) AI-baserte. (6)

Dette teknologiskiftet merker også kundene våre. Noen har interesse og kapasitet til å prioritere og følge med på utviklingen. Teste hvordan AI kan ha verdi internt eller i møte med kundene deres. Andre drukner allerede i den operasjonelle hverdagen og trenger gode råd.

Den utviklingen vi ser innen AI nå er et internettøyeblikk.

Verden blir ikke den samme igjen og det er 100% sikkert at mennesker med AI kommer til å ta over for mennesker uten AI (7).

Jeg husker selv hvordan samtalene var for noen år siden, AI skulle disrupte bilindustrien med autonome biler og bildelingstjenester. Jeg venter fortsatt på at det skal skje....

For veien fra teknologisk mulighet til realitet kan være lang avhengig av økosystemet du opererer i. De fleste markedsføringsbyråer selger timer og egen eller andres SaaS teknologi.  Med generativ AI og hvordan transformermodeller påvirker tekst, bilde, video og kode så er det plutselig et annet ball game for langt flere bransjer som bygger hele forretningsmodellen sin på å selge timer med nettopp den kompetansen.

Her må vi være smarte.

Posisjonen vår ligger i forståelsen av teknologien og hvordan den vil påvirke oss og kundene våre på kort og langsikt. Min short-bet er at strategi og kreativitet blir dyrere og produksjon billigere.

Vi skal ikke sove i timen nå. Tvert imot skal vi være med på utviklingen og la oss lede av noen grunnleggende prinsipper:

  • Nysgjerrighet, vi må lære oss i dag det kunden spør om i morgen. Det er intet nytt, men nå gjelder det også AI.
  • Sikkerhet, vi skal alltid tenke på sikkerhet og bruk av data når vi i vår teknologi optimisme utforsker AI.
  • Kundeverdi, vi skal alltid søke å tilføre kunden verdi raskt – enten det er på generell kunnskap om tema eller på konkret teknologi.

David Kolleste

david@hklink.no