Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Finn ansatte uten Finn

Strategi Betalte medier Innhold

Halvert kostnad og fullt utbytte 

Simon Kongstoft

simon@hklink.no

De færreste som ikler seg Coop-uniformen for første gang har vært aktive jobbsøkere. Uten å lene seg på Finn.no har Coop Midt-Norge klart å rekruttere til både lederstillinger og ferievikariater.  

Slet med å nå fremtidige ansatte

Vi kjente på at det var et behov for å gjøre noe. Finn.no er en dyr plattform som ikke gav oss det vi trengte, sier HR-sjef i Coop Midt-Norge, Lise Dyrstad.

Med 140 avdelinger, er det mange stillinger som skal besettes i løpet av et år. Alt i fra butikksjefer til funksjoner i administrasjonen, og ikke minst deltidsstillinger, tilkallingsvakter og ferievikarer.

Coop Midt-Norge slet med å nå ungdommer som har tid til, og lyst på en ekstrajobb. Dessuten var det heller ikke tilstrekkelig å kun nå de som trålte Finn.no med budskapet om ledige butikksjefstillinger.

Det er også slik at flere av stillingene som skal besettes, er til Coop-butikker på mindre steder. Derfor er det helt avgjørende å nå så mange som mulig i målgruppen, da denne allerede kan være relativt liten.

Nøye utvalgte kanaler og spissede budskap

Så, for å nå de fremtidige Coop-ansatte, måtte vi nå dem i de kanalene de befinner seg – med treffende budskap. Dessuten var det viktig å sikre tilstrekkelig eksponeringsfrekvens.

Rosenborg Reklame utarbeidet annonsemaler som enkelt kunne skreddersys og tilpasses de enkelte avdelingene og stillingene. Vår tekstforfatter, Hans, utformet annonsetekster som også enkelt kunne justeres etter formål.

Materiellet skulle ha en rød tråd, og tydelig fronte både Coop Midt-Norge og den aktuelle kjeden. Samtidig var vi bevisste på at hver eneste kampanje og hver enkelt annonse skulle ha en tydelig lokal forankring – noe vi løste blant annet ved å bruke bilder av ansatte ved de aktuelle avdelingene.

For spredning, var det helt naturlig å velge Meta og Snapchat. Når det gjaldt målretting, valgte vi å kun segmentere på geografi. Både for å unngå diskriminering og fordi vi hadde en hypotese om at familie og venner til mulige kandidater kunne hjelpe oss med å spre budskapet. Dessuten ville vi la algoritmene gjøre jobben sin.

Endelig fant vi de rette kandidatene

Det skulle vise seg at vi tenkte riktig!

Vi fikk plutselig mye mer riktige kandidater. Ikke nødvendigvis så mange, men de rette folkene. Som regel trenger vi jo bare den ene som er perfekt for jobben, sier Lise.

Ikke bare får Coop Midt-Norge tak i kandidatene de ønsker seg nå. Lise forteller at de sparer både penger og tid på ansettelsesprosessene - noe HR-sjefen fremhever som den viktigste endringen.

Summen dagligvareaktøren bruker på spredning av en stillingsutlysning er halvert. Samtidig har de til gode å utlyse en stilling uten å få napp – noe som ofte var tilfelle tidligere.

En positiv bieffekt av kampanjene er merkevarebygging. Vi treffer et lokalt publikum med eksponering av de lokale butikkene, og ansatte de handler hos. Totalt på 50 kampanjer i Meta og 45 kampanjer i Snapchat i 2023 fikk vi 4 393 941 visninger og 593 496 mennesker i nedslagsfeltet til butikkene ble eksponert for annonsene. 

Fremover skal vi følge suksessoppskriften, ispedd en klype eksperimentering

Hele veien har vi vært bevisste på at kampanjene skal være dynamiske. Vi overvåker, justerer og evaluerer kontinuerlig. Nå som TikTok (endelig) gir oss mulighet til å segmentere på geografi, har vi også innlemmet denne kanalen i miksen.

Sammen med Coop Midt-Norge skal vi fortsette å gjøre det vi vet funker, og samtidig kontinuerlig være på utkikk etter måter å gjøre kampanjene enda mer effektive på!

PS! Det er viktig å presisere at Coop Midt-Norge ikke har gått helt bort i fra Finn.no. Det er fortsatt en del av kanalmiksen på enkelte av lederstillingene.

Simon Kongstoft

simon@hklink.no