Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Kreativitet + strategi = ferie i Trøndelag

Betalte medier Innhold Strategi
rekkevidde

2 250 000

klikk

77 000

reaksjoner

98 % positive

visninger

27 700 000

Roar Knudsen

roar@hklink.no

Ferien er ikke nødvendigvis en virkelighetsflukt fra hverdagen, men heller en mulighet til å dyrke interesser og hobbyer. Som turister søker vi gjerne det autentiske i valg av overnatting, aktiviteter, mat og drikke.

Explore Trøndelag ønsket derfor å vise frem regionen vår som destinasjon for de nære og ekte opplevelsene.  

Innenfor korte avstander bugner Trøndelag over av lokale spesialiteter. Her serveres du kortreist mat i omgivelser med historisk schwung. Et klima som rommer alt værgudene har å by på gir tydelige sesongvariasjoner, enten du sitter til bords eller beveger deg under åpen himmel. I uberørt natur kan den eventyrlystne finne både hvilepuls og makspuls.

Utfordringen til Explore Trøndelag var å formidle nettopp det unike ved Trøndelag. Å sikre at fylket ble en destinasjon for flere. Alt for mange reiste nemlig gjennom eldoradoet på vei til eller fra.

Den trønderske stemmen

Superponni utarbeidet det kreative konseptet, som ble bygget rundt «den trønderske stemmen».

Her står den lune humoren og kjærlige syrligheten sentralt. Kommunikasjonen spiller på ironi og underdrivelse – hele tiden med en solid dose troverdighet i bunn.

Målene vi satte oss

Hovedmålet med kampanjen var merkevarebygging for Explore Trøndelag. Dette skulle resultere i økt oppmerksomhet, og ikke minst; flere tilreisende, til regionen.  

Vi tok et bevisst valg om å ikke sette trafikk og aktivering som mål, da dette ville gitt for lav rekkevidde. Kort fortalt ble strategien å optimalisere for synlighet, og å stole på at kommunikasjonen var så god at brukerne agerte på den.

Kampanjestrukturen hadde Explore Trøndelag som avsender på vegne av seg selv, destinasjonsselskapene (Trondheim, Namdalen, Innherred, Oppdal og Røros) og ulike aktører på tvers av regionen vår. Destinasjonsselskapene var igjen avsender for sine lokale aktører.

Dette hierarkiet ga kampanjen en helhet, hvor alle avsendere jobbet mot samme mål.

Den store styrken var hvordan Explore Trøndelag, destinasjonsselskapene og de lokale aktørene spilte hverandre gode.

Explore Trøndelag hadde en bred nasjonal målgruppe. Destinasjonene siktet regionalt og lokale aktører spisset seg inn lokalt. Sistnevnte hadde både regionens innbyggere, samt tilreisende og gjennomreisende turister som målgruppe.

Modellen ga alle mulighet til å nå gjennom med sitt budskap, uansett budsjettstørrelse.

Hvordan funket dette, da?

Resultatene viser at vi lyktes med å skape kampanjer med bred rekkevidde, god frekvens og høy aktivitet gjennom hele perioden.  

Kampanjen hadde en potensiell rekkevidde på 2 500 000 mottakere. Den oppnådde rekkevidden var 2 250 000.

Totalt hadde Explore Trøndelag 27 700 000 visninger.

Dette gir en frekvens på 12,7. Mye, sier du? Vi scroller over høyden av to ganger Nidarosdomen, hver eneste dag. Derfor er vi avhengig av å sikre nok eksponeringer per mottaker.

Å lykkes med synlighet og frekvens betyr ikke nødvendigvis at mottakeren bryr deg om det vi formidler. Trafikk og engasjement gir derimot en pekepinn på om budskapet har nådd frem.

Kampanjen førte til 77 000 klikk videre inn til Explore Trøndelag, destinasjonsselskapene og de lokale aktørene. Av de 7 500 reaksjonene, var 98 prosent av det positive slaget.

Explore Trøndelag sine digitale kampanjer har aldri hatt en så god miks av rekkevidde og frekvens som i 2023.

Men, kommer det flere turister til Trøndelag?

Ja! I 2023 ble Trøndelag den regionen i Norge med høyest økning totalt tilreisende, sammenlignet med året før.

Også er det jo – for å si det på trøndersk; artig å bli kåret til årets markedsfører for arbeidet! Explore Trøndelag kan nemlig titulere seg som nettopp det, etter å ha nådd helt til topps i Trondheim Markedsforenings prestisjefulle kåring. 

Hva er planen for 2024?

Fjorårets kampanjestruktur videreføres, men i søken etter utvikling og forbedring utvider vi kanalmiksen i 2024. Slik opprettholder vi synlighet og frekvens, som fortsatt er viktige parametere, med enda flere møtepunkter med brukerne. Fra Explore Trøndelag, via destinasjonene og til det minste ysteriet – i 2024 skal alle involverte kunne utnytte hverandres aktivitet. Med enda større engasjement skal vi skape reiselyst og entusiasme, med Trøndelag som endelig destinasjon!

Roar Knudsen

roar@hklink.no